De Uitdaging

Stortbuien, hitte, droogte…. Afgelopen zomer bood een voorproefje
van wat klimaatverandering teweegbrengt: meer weersextremen, meer overlast, meer noodgrepen, meer schade. De effecten van klimaatverandering komen op ons af en iedereen heeft ermee te maken. 

Hoe maken we onze omgeving klimaatbestendig? Op de oude voet blijven bouwen, inrichten en beheren biedt geen uitkomst. Doorgaan met werken vanuit aparte perspectieven evenmin.

Deze opgave vergt een andere, multidisciplinaire aanpak. Bestaande kennis en nieuwe inzichten zijn nodig om adaptieve maatregelen te bedenken en uiteindelijk ook te implementeren. Tijd voor een nieuwe aanpak: De Nationale Klimaat Adaptatie Challenge. Een vervolg op de WaterStraat Trainee Challenge 2018 en PROJECT-24.

Persoonlijke Ontwikkeling

Binnen de Nationale Klimaatadaptatie Challenge gaat zowel de kennis als jij zelf over grenzen!

Tijdens de challenge straat persoonlijke ontwikkeling centraal. Je zult leren te werken over grenzen. Niet alleen over de grens van je eigen bedrijf, de verschillende sectoren en generaties maar ook over je eigen grenzen.

Samenwerken tijdens de challenge geeft energie en is leerzaam. Mensen met andere kennis – maar met dezelfde drive om patronen te doorbreken – komen elkaar tegen. Werken vanuit een andere rol dan de dagelijkse routine is soms best spannend en uitdagend. Daarom bieden wij ondersteuning. 

De persoonlijke ontwikkeling van deelnemers wordt tijdens het proces begeleidt en gestimuleerd door middel van drie trainingen rondom samenwerken over grenzen:

 • Verbinden vanuit kwetsbaarheid
 • Beslissingen nemen op basis van emoties
 • Omgaan met onzekerheid

Andere thema’s die aan de orde komen tijdens de intervisie bijeenkomsten zijn oa: ontdek jouw sleuteltalenten, jouw wil tot betekenis, conflicten durven aangaan en beleving van tijd.

De Start

Klimaatadaptatie is een zaak van iedereen: overheden, burgers en bedrijven. Alleen als de beheerders, gebruikers én bewoners de handen in een slaan, komt een klimaatbestendige omgeving in beeld. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Om een impuls te geven aan een andere manier van werken waarbij samenwerken en persoonlijke ontwikkeling centraal staat, organiseren wij een breed programma voor studenten, young professionals en experts met uiteenlopende achtergronden. Samen gaan ze aan de slag met vraagstukken vanuit diverse hoeken over het verduurzamen van de verschillende sectoren.

zes maanden lang steken studenten, young professionals en experts van verschillende organisaties verdeeld over multidisciplinaire teams de koppen bij elkaar…

Resultaten

De opbrengst van de eerste challenge? Scherpe analyses van knelpunten in het werkproces, bruikbare aanbevelingen én een realistisch stappenplan. Alle deelnemers zijn enthousiast over de formule. Het is inspirerend om met andere nieuwsgierige en gedreven mensen van verschillende leeftijden met allen een andere kijkrichting een opgave van een overheid of een bedrijf te tackelen. Het is leerzaam om over de grenzen van het eigen werkveld heen te kijken. Het loont om ruimte te scheppen voor nieuw elan.

Nieuwe Ronde

Vraagstukken en deelnemers gezocht

Om klimaat adaptatie te versnellen organiseert het Nationaal Water Traineeship de Nationale Klimaat Adaptatie Challenge 2020. In zes maanden werken studenten, young professionals en experts van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in multidisciplinaire teams  aan concrete oplossingen voor een klimaatbestendige omgeving.

In de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2020 is ruimte voor drie vraagstukken. De eerste groep is in januari van start gegaan. Wil jij onderdeel worden van de tweede groep? Meld je dan aan voor 3 april door middel van een motivatie. Op 10 april wordt bekend gemaakt wie kan deelnemen. De Kick-off vindt plaats op 1 mei 2020. 

Concreet

 • Samenwerken in gemixte teams van ‘jong’ en ‘oud’: studenten, young professionals en experts
 • Vraagstukken vanuit diverse hoeken behandelen, bijvoorbeeld: onroerend goed, financieel, energietransitie en water
 • Inschrijven: tot en met 3 april
 • Start: 1 mei 2020
 • Duur: 6 maanden
 • Intensiteit voor de deelnemers: 125 uur, 0,5-1 dag per week
 • Van organisaties met een vraag wordt begeleiding van het team verwacht: circa 16 uur

Investering

 • Inbrengen vraagstuk: prijs op aanvraag
 • Deelname student: €0,–
 • Deelname young professionals: €1750,–
 • Deelname expert: €1750,–

Aanmelden

  Voor vragen kun je contact opnemen door te mailen naar afeil@natuurlijktalent.nl of te bellen naar 070-3319949